Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Rådet på SNS-seminarium om arbetsmarknaden

3 september 2014

Oskar Nordström Skans presenterade rådets analys av arbetsmarknaden på SNS-seminariet "Inför riksdagsvalet: läget på arbetsmarknaden" - om de arbetsmarknadspolitiska utmaningarna och vilka politiska åtgärder som krävs för att hantera dem.

Deltog gjorde även Mikael Damberg (S), Anna Kinberg Batra (M), Åsa Olli Segendorf (Konjunkturinstitutet) och Mats Wadman (Arbetsförmedlingen).

Seminariet kan ses här:

Webb-TV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rådets presentation Pdf, 302.5 kB, öppnas i nytt fönster.