Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Publicering av Svensk finanspolitik 2020

13 maj 2020

Onsdagen 13/5 kl 11.15 publicerar rådet sin rapport Svensk finanspolitik 2020.

Klockan 11.30 hålls en pressträff via Zoom. Pressträffen nås via nedanstående länk:

https://zoom.us/j/97695709859

För frågor om pressträffen/Zoom kontakta Axel Malmcrona på Finanspolitiska rådets kansli (axel.malmcrona@fpr.se, 08-453 59 92).

Inbjudan till pressträffen Pdf, 151.7 kB.