Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Publicering av Svensk finanspolitik 2019

7 maj 2019

Tisdagen 7/5 kl 14.45 publicerar rådet sin rapport Svensk finanspolitik 2019. Klockan 15.00 hålls en pressträff i Finanspolitiska rådets/Konjunkturinstitutets lokaler på Kungsgatan 12-14.

Inbjudan till pressträffen Pdf, 118.2 kB, öppnas i nytt fönster.