Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Publicering av Svensk finanspolitik 2017

15 maj 2017

Måndagen 15/5 kl 10.45 publicerar rådet sin rapport Svensk finanspolitik 2017. Klockan 11.00 hålls en pressträff i Finanspolitiska rådets/Konjunkturinstitutets lokaler på Kungsgatan 12-14.

Inbjudan till pressträffen Pdf, 133.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Onsdagen 17/5 kl 09.15-11.00 hålls en öppen konferens på IVAs Konferenscenter. Rapporten kommenteras av Susanne Ackum (tidigare riksrevisor och statssekreterare vid finansdepartementet) och Olof Johansson-Stenman (professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet).

Anmälan till konferensen görs genom att skicka e-post till konferens@finanspolitiskaradet.se. Anmälan ska innehålla namn, arbetsplats och e-postadress. Sista anmälningsdag är onsdag 10 maj.

Inbjudan till konferensen Pdf, 161.1 kB, öppnas i nytt fönster.