Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Pressträff om det offentligfinansiella läget

16 oktober 2014

Finanspolitiska rådet ger sin syn på det offentligfinansiella läget samt kommenterar regeringens syn på överskottsmålet. Rådets ordförande John Hassler deltar.

Tid: Torsdag 16 oktober 2014, klockan 10.00.
Plats: Finanspolitiska rådet, Kungsgatan 12-14, 6 trappor, Stockholm.

Inbjudan Pdf, 100.9 kB, öppnas i nytt fönster.