Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Ny ordförande och ny ledamot i Finanspolitiska rådet

13 juni 2013

PRESSMEDDELANDE

Lars Jonung lämnar sitt uppdrag som ordförande i Finanspolitiska rådet den 31 augusti 2013.

- Efter tre givande år som medlem av Finanspolitiska rådet, varav två år som ordförande, känner jag att det är dags att lämna över till yngre krafter. Rådet har idag funnit fint fungerande arbetsformer, är väl etablerat och framstår internationellt som en förebild, säger Lars Jonung.

Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från rådet. Rådet har vid sitt sammanträde den 10 juni 2013 beslutat att föreslå nuvarande vice ordförande John Hassler som ny ordförande. Som ny vice ordförande föreslår rådet nuvarande ledamoten Eva Lindström. Som ny ledamot föreslår rådet Oskar Nordström Skans.

Oskar Nordström Skans disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet år 2002 och är numera professor vid samma lärosäte. Hans huvudsakliga anställning är som forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) där han arbetat sedan år 2000. Han har även arbetat vid Finansdepartementet som ansvarig för Långtidsutredningen 2011. Hans forskning är inriktad på arbetsmarknadsfrågor och berör bl.a. nätverk, lönebildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Ytterligare information
Vill du veta mer, kontakta Lars Jonung tel. 070-274 02 73, eller John Hassler tel. 070-811 72 63.

Pressmeddelande Pdf, 126.1 kB, öppnas i nytt fönster.