Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Ny medarbetare vid Finanspolitiska rådet

2 oktober 2013

Karolina Holmberg är filosofie doktor i nationalekonomi från Stockholms universitet och kommer närmast från Finansdepartementets enhet för makroanalys. Hon har tidigare arbetat vid Riksbanken och bland annat varit chef för enheten för marknadsanalys och marknadsoperationer på avdelningen för penningpolitik. Hon har även arbetat som nationell expert vid EU-kommissionen. Karolina tillträder tjänsten som utredningsekonom vid kansliet den 1 november i år.