Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Ny kanslichef för Finanspolitiska rådet utsedd

13 oktober 2011

Regeringen har utsett Joakim Sonnegård till kanslichef för Finanspolitiska rådet. Han är född 1963, fil doktor i nationalekonomi från Stockholms universitet och kommer närmast från Copenhagen Economics. Sonnegård har tidigare bl a arbetat vid Finansdepartementet och som kanslichef för Expertgruppen för miljöstudier. Han tillträder tjänsten den 17 oktober 2011.

Regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.