Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Nya ledamöter förordnade

18 augusti 2011

Regeringen har idag förordnat professor Lars Jonung som ordförande i rådet, professor John Hassler som vice ordförande, docent Michael Bergman, professor Steinar Holden, Eva Lindström och docent Helena Svaleryd som ledamöter. Läs gärna mer under ledamöter och personal.