Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Nya ledamöter

23 maj 2014

I enlighet med rådets förslag den 19 mars i år, fattade regeringen vid regeringssammanträdet igår beslut om att utse Yvonne Gustafsson och Hilde C. Bjørnland till ledamöter och Irma Rosenberg till vice ordförande i Finanspolitiska rådet.