Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Nya ledamöter

14 maj 2020

Vid sitt sammanträde den 7 maj fattade regeringen, i enlighet med valberedningens förslag, beslut om att att utse Annette Alstadsæter och Mats Dillén till nya ledamöter och Lars Heikensten till ordförande i Finanspolitiska rådet. Ledamöterna och ordförande utses på tre år från och med 1 juli 2020.

Regeringen förlängde vid sammanträdet Åsa Hanssons förordnande som ledamot i rådet med ett år från den 1 juli.

Regeringen förordnar dessutom Lina Aldén att vara vice ordförande i rådet.