Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Nya ledamöter

12 maj 2016

I enlighet med rådets förslag den 14 mars i år, fattade regeringen vid regeringssammanträdet idag beslut om att utse Peter Englund och Bertil Holmlund till ledamöter och Harry Flam till ordförande i Finanspolitiska rådet.

CV Peter Englund Pdf, 354.9 kB.

CV Harry Flam Pdf, 159.4 kB.

CV Bertil Holmlund Pdf, 206 kB.

 

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.