Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Nya ledamöter

16 juni 2017

Regeringen fattade vid gårdagens regeringssammanträde beslut om att utse Kari Lotsberg och Ragnar Torvik till nya ledamöter i Finanspolitiska rådet. Ledamöterna utses på två år från och med 1 juli 2017.

Vidare fattade regeringen beslut om att Joakim Sonnegårds förordnande som kanslichef vid myndigheten förlängs från och med 17 oktober 2017.