Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Nya ledamöter

29 maj 2015

I enlighet med rådets förslag den 12 februari i år, fattade regeringen vid regeringssammanträdet igår beslut om att utse Cecilia Hermansson och Harry Flam till ledamöter och Yvonne Gustafsson till vice ordförande i Finanspolitiska rådet.