Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Lisa Laun föreslås som ny vice ordförande för Finanspolitiska rådet

22 februari 2022

Nuvarande vice ordförande Lina Aldén lämnar sitt uppdrag i Finanspolitiska rådet när hennes förordnande löper ut den 30 juni 2022.

Valberedningen har beslutat att föreslå Lisa Laun som ny vice ordförande i rådet från och med den 1 juli i år.

Laun har varit ledamot i rådet sedan den 1 juli 2021. Hon är docent i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.