Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Lisa Laun föreslås som ny ledamot i Finanspolitiska rådet

25 februari 2021

Åsa Hansson lämnar sitt uppdrag i Finanspolitiska rådet när hennes förordnande löper ut den 30 juni 2021.

Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från den valberedning som finns vid myndigheten. Valberedningen har vid sitt senaste sammanträde beslutat att föreslå Lisa Laun som ny ledamot i rådet från och med den 1 juli i år.

Laun har en doktorsexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet, och arbetar som forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.