Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Lina Aldén och Pär Österholm föreslås som nya ledamöter i Finanspolitiska rådet

4 mars 2019

Peter Englund och Bertil Holmlund lämnar sina uppdrag som ledamöter i Finanspolitiska rådet när deras förordnanden löper ut den 30 juni i år.

Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från den valberedning som finns vid myndigheten. Valberedningen har vid sitt sammanträde idag beslutat att föreslå Lina Aldén och Pär Österholm som nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2019. Valberedningens beslut var enhälligt.

Valberedningen beslutade vidare att föreslå regeringen att utse Harry Flam till ordförande för rådet i ytterligare ett år, dvs. fram till den 30 juni 2020. Valberedningen föreslår även att Kari Lotsbergs och Ragnar Torviks förordnanden förlängs med ett år, dvs. fram till den 30 juni 2020, samt att Åsa Hanssons förordnande förlängs med ett år, dvs. fram till den 30 juni 2021. Valberedningen var i samtliga dessa beslut enhällig.

Pressmeddelande Pdf, 239.3 kB, öppnas i nytt fönster.

CV Lina Aldén Pdf, 192.2 kB, öppnas i nytt fönster.

CV Pär Österholm Pdf, 93.3 kB, öppnas i nytt fönster.