Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Lars Jonung föreslås som ny ordförande i rådet

30 juni 2011
 
PRESSMEDDELANDE

Lars Jonung föreslås som ny ordförande i Finanspolitiska rådet

 
Finanspolitiska rådet har idag föreslagit regeringen att utse professor Lars Jonung till ny ordförande i rådet. Samtidigt föreslås professor John Hassler bli ny vice ordförande och Eva Lindström ny ledamot. Rådet har redan tidigare föreslagit professor Steinar Holden som ny ledamot samt att docenterna Michael Bergman och Helena Svaleryd  ska kvarstå som ledamöter.

 
Lars Jonung är född 1944. Han är professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. Han har tidigare varit bl a forskare vid EU-kommissionen i Bryssel och professor vid Handelshögskolan i Stockholm.
 
John Hassler är född 1960. Han är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet och för närvarande bl a ledamot i European Economic Advisory Group vid CESifo i München.
 
Steinar Holden är född 1961. Han är professor i nationalekonomi vid Økonomisk Institutt, Oslo universitet, ordförande i norska finansdepartementets rådgivande organ för modell- och metodfrågor och vetenskaplig rådgivare till Norges Bank. Holden har tidigare bl a varit ordförande i flera offentliga utredningar i Norge.

Eva Lindström är född 1957. Hon är ordförande i Myndigheten för vårdanalys och har tidigare bl a varit riksrevisor och budgetchef på Finansdepartementet.

 
Enligt Finanspolitiska rådets instruktion utser regeringen ledamöter efter förslag från rådet självt. Rådet hade tidigare åtta ledamöter. Enligt den nya instruktion som gäller från 1 juli i år minskar antalet ledamöter till sex. Fem tidigare ledamöter lämnar då rådet: Lars Calmfors (ordförande), Torben Andersen (vice ordförande), Laura Hartman, Lars Tobisson och Erik Åsbrink.

 
Kontakt
För mer information kontakta Lars Jonung 070 — 274 02 73, Lars Calmfors 076 — 135 58 14 eller Erik Höglin 073 — 356 17 71.

Pressmeddelandet Pdf, 93.9 kB.

Skrivelsen Pdf, 209.6 kB.