Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Lars Heikensten föreslås som ny ordförande, och Annette Alstadsæter och Mats Dillén som nya ledamöter i Finanspolitiska rådet

22 januari 2020

Harry Flam, Kari Lotsberg och Ragnar Torvik lämnar sina uppdrag i Finanspolitiska rådet när deras förordnanden löper ut den 30 juni i år.

Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från den valberedning som finns vid myndigheten. Valberedningen har vid sitt sammanträde idag beslutat att föreslå Lars Heikensten till ny ordförande samt Annette Alstadsæter och Mats Dillén som nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2020.

Pressmeddelande Pdf, 77.3 kB.