Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Lars Calmfors tilldelas pris


Rådets ordförande Lars Calmfors tilldelades 31 augusti Kungl. Vetenskapssocietetens i Uppsala Thuréuspris i tekniska-vetenskapliga klassen. Lars prisföreläsning hade titeln "Hur ska framtida statsfinansiella kriser i Europa undvikas?"
Läs föreläsningen
Bilder