Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Lars Calmfors deltog i Lördagsintervjun


Finanspolitiska rådets ordförande Lars Calmfors intervjuades 5 juni av Anders Jonsson i Ekots lördagsintervju. Intervjun behandlade skuldkrisen i vår omvärld och Finanspolitiska rådets senaste rapport.
Till intervjun