Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Låga löner viktiga för integrationen

23 april 2016

Finanspolitiska rådet ordförande John Hassler skrev den 23 april en debattartikel om lägre löner för flyktingar och möjliga följdeffekter på andra löntagare.

Finanspolitiska rådet har tidigare argumenterat för lägre löner som ett sätt att bidra till att nya enklare jobb växer fram. Avstegen från nuvarande lägstalöner borde hanteras inom ramen för nuvarande system för avtalsförhandlingar och begränsas till personer med mycket låga kvalifikationer och utan erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden. Även om detta inte löser alla problem skulle det kunna vara en viktig komponent i en förbättrad integrationspolitik. En viktig fråga som på senare tid fått stor uppmärksamhet är om lägre löner för personer med låg kompetens riskerar att leda till att andra låglönegrupper drabbas. Detta skulle kunna ske genom att deras löner utvecklas sämre än de annars skulle gjort. Oron för detta ska tas på allvar men bedömningen är att risken för sådana effekter är liten. Risken har dock av vissa debattörer överdrivits på ett sätt som minskar förutsättningarna för en konstruktiv debatt om integrationspolitiken.

Läs hela artikeln Pdf, 114.8 kB.