Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Konferens Svensk finanspolitik 2013

16 maj 2013

Rådet presenterade årets rapport Svensk finanspolitik 2013 på en konferens den 16 maj. Rapporten kommenterades av Jens Henriksson (VD NASDAQ OMX Stockholm), Daniel Waldenström (professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet) och Tytti Yli-Viikari (Överdirektör vid Statens revisionsverk i Helsingfors).

Rådets presentation Pdf, 289.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Daniel Waldenströms presentation Pdf, 154.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Tytti Yli-Viikaris presentation Pdf, 507.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Pressbilder Öppnas i nytt fönster.