Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Konferens om Svensk finanspolitik 2015

13 maj 2015

Rådets rapport Svensk finanspolitik 2015 presenteras och diskuteras på dagens konferens. 

Rapporten kommenteras av Anna Seim (docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet), Ola Pettersson (chefsekonom på LO) och Robert Boije (samhällspolitisk chef på Saco).

Se presentationer och webbsändningen från konferensen här.