Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Konferens om rådets rapport 17 maj 2011


Dagen efter rapporten "Svensk finanspolitik" publicerats hölls en konferens där rapporten presenterades och kommenterades och där publiken bjöds in till diskussion.

Rapporten kommenterades av John Hassler (professor i makroekonomi vid Stockholms universitet), Sixten Korkman (VD för det finska näringslivets forskningsinstitut ETLA) och Karin Pettersson (politisk chefredaktör på Aftonbladet).

Anföranden Finanspolitiska rådet
Lars Calmfors Pdf, 127.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Lars Jonung Pdf, 261.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Helena Svaleryd Pdf, 198.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommentarer
John Hassler Pdf, 49.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Sixten Korkman Pdf, 147.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Karin Pettersson Pdf, 75.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Övrigt
Inbjudan Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster.