Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Konferens om rådets rapport

15 maj 2012

Dagen efter rapporten "Svensk finanspolitik" publiceras hålls en konferens där rapporten presenteras och kommenteras och där publiken bjuds in till diskussion.

Rapporten kommenteras av Peter Englund (professor i bank- och försäkringsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm), Jörgen Holmquist (f.d. generaldirektör vid Europeiska Kommissionen) och Irene Wennemo (fil. dr., huvudsekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen).

Inbjudan Pdf, 84.1 kB, öppnas i nytt fönster.