Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Konferens om ekonomisk ojämlikhet torsdag den 20 oktober

13 juni 2022

Torsdagen den 20 oktober anordnar rådet en heldagskonferens på World Trade Center (WTC) i Stockholm om ekonomisk ojämlikhet. Konferensen kommer bland annat behandla frågor om hur den ekonomiska ojämlikheten ser ut internationellt och i Sverige, vilka faktorer som har drivit utvecklingen och vilka effekter ekonomisk ojämlikhet kan få. Konferensen kommer att avslutas med en paneldiskussion kring vilka åtgärder, om några, som behöver vidtas.

Konferensen kommer också att livesändas via rådets Youtube-kanal. Den kommer även att spelas in och därefter publiceras på rådets hemsida. Konferensen kommer att hållas på engelska och svenska.

Konferensen kommer bestå av tre sessioner:

Session 1, Data och drivkrafter. Medverkande: Lucas Chancel (forskare, Paris School of Economics och direktör vid World Inequality Lab), Åsa Hansson (docent, Lunds universitet) och Daniel Waldenström (professor, Institutet för näringslivsforskning). Moderatorer Annette Alstadsæter och Jesper Roine (ledamöter i Finanspolitiska rådet).

Session 2, Effekter. Medverkande: Torben Andersen (professor, Aarhus universitet), Markus Jäntti (professor, Stockholms universitet) och Therese Nilsson (professor, Lunds universitet). Moderatorer Annette Alstadsæter och Jesper Roine (ledamöter i Finanspolitiska rådet).

Session 3, Reformer: Medverkande: Stefanie Stantcheva (professor, Harvard University). Moderator Lars Heikensten (ordförande i Finanspolitiska rådet).

Dagen avslutas sedan med en paneldiskussion om vilka reformer, om några, som bör vidtas på ojämlikhetsområdet. Diskussionsdeltagare meddelas senare. Samtalet kommer att modereras av Lars Heikensten.

Anmälan till konferensen öppnar i augusti.