Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Konferens om bostadspolitiken

13 juni 2019

Finanspolitiska rådet anordnar en konferens om bostadspolitiken.

Finanspolitiska rådet ska verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken. Rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom sina verksamhetsområden. I år har vi beställt en underlagsrapport om regleringar av privata hyresmarknader i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Österrike, Tyskland och Storbritannien. Rapporten är skriven av Fredrik Kopsch.

Rådet har i år även skrivet en egen rapport där vi analyserar hur hushållen påverkas av friare hyressättning och likformig fastighetsbeskattning, som publiceras i samband med konferensen.

Rådets rapport kommenteras av Robert Boije (doktor i nationalekonomi och chefsekonom på SBAB) och Robert Östling (docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm).

Moderator är journalisten Åsa Julin.

Tid: Torsdagen den 13 juni, kl. 09.15–11.30.
Plats: IVA:s Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla. Anmälan görs till konferens@fpr.se senast den 12/6.

Inbjudan till konferensen Pdf, 110.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilder från presentationerna
Finanspolitiska rådets presentation
Fredrik Kopsch