Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Konferens om årets underlagsrapporter

8 juni 2015

Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. För att stimulera till diskussion kring rapporterna anordnar rådet en konferens den 8 juni där underlagsrapporterna diskuteras.

Jonas Eliasson och Maria Börjesson presenterar rapporten Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Pdf, 755.5 kB, öppnas i nytt fönster. och Giancarlo Corsetti presenterar rapporten Fiscal multipliers: Lessons from the Great Recession for small open economies Pdf, 669.7 kB, öppnas i nytt fönster.. Kommentatorer är Lars Hultkrantz och Steinar Holden.

Inbjudan Pdf, 78 kB, öppnas i nytt fönster.

Se presentationer och webbsändningen från konferensen här.