Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Konferens för underlagsrapporter den 17 juni


Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. För att stimulera till diskussion kring 2011 års rapporter anordnade rådet en konferens.

Helge Bennmarker, Lars Calmfors och Anna Larsson: Wage Formation and the Swedish Labour Market Reforms 2007-2009
Läs rapporten Pdf, 519 kB.
Anna Larssons presentation Pdf, 360.4 kB.
Lennart Floods kommentarer Pdf, 131.8 kB.

Michael Bergman: Tidsbestämning av svensk konjunktur 1970-2010
Läs rapporten Pdf, 479.8 kB.
Jesper Hanssons kommentarer Pdf, 240.9 kB.

Peter Fredriksson och Jonas Vlachos: Reformer och resultat: Kommer regeringens utbildningsreformer att ha någon betydelse?
Läs rapporten Pdf, 655.5 kB.
Peter Fredrikssons presentation Pdf, 433.7 kB.
 
För mer information se inbjudan Pdf, 136.5 kB..