Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Konferens: Det behövs en ny skattereform!

13 juni 2018

Finanspolitiska rådet verkar för en ökad offentlig diskussion i samhället om den
ekonomiska politiken. Med anledning av detta anordnar rådet ett seminarium om
behovet av en omfattande skattereform. Seminariets syfte är att sprida kunskap och bidra till debatt om den ekonomiska politiken.

Medverkade:
Erik Åsbrink (tidigare finansminister)
Åsa Hansson (docent i nationalekonomi vid Lunds universitet)
Jacob Lundberg (chefsekonom, Timbro)
Sven-Olof Lodin (professor emeritus i finansrätt vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet).

Moderator är rådsledamot Peter Englund.

Tid: onsdag den 13 juni, kl. 09.00-11.30.
Plats: Spårvagnshallarna, lokal Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Anmälan
Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla. Anmälan görs genom att skicka e-post till: konferens@fpr.se. Anmälan ska innehålla namn, arbetsplats och e-post.
Sista anmälningsdag är tisdag den 5 juni. OBS begränsat antal platser.

Vid eventuella frågor kontakta Charlotte Sandberg Gavatin på Finanspolitiska rådets kansli (charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se, 08-453 59 91)

Inbjudan till konferensen Pdf, 168.3 kB, öppnas i nytt fönster.