Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

John Hassler ny ordförande och Oskar Nordström Skans ny ledamot i Finanspolitiska rådet


22 augusti 2013

I enlighet med rådets förslag den 13 juni i år har regeringen idag fattat beslut
om att utse John Hassler till ordförande, Eva Lindström till vice ordförande och
Oskar Nordström Skans till ledamot i Finanspolitiska rådet. För ytterligare
information se regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..