Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

John Hassler kommenterar budgeten

23 oktober 2014

Rådets ordförande John Hassler kommenterar Budgetpropositionen för 2015 och överskottsmålet i Handelsbanken EFN. Han efterlyser ett åtagande om att de offentliga finanserna ska återgå till en procents överskott när konjunkturläget är balanserat och menar att regeringens planering innebär ett brott mot det finanspolitiska ramverket.

Webbsändning EFN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.