Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Jesper Roine och Anna Seim föreslås som nya ledamöter i Finanspolitiska rådet

22 februari 2022

Lina Aldén och Pär Österholm lämnar sina uppdrag i Finanspolitiska rådet när deras förordnanden löper ut den 30 juni 2022.

Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från den valberedning som finns vid myndigheten. Valberedningen har beslutat att föreslå Jesper Roine och Anna Seim som nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli i år.

Jesper Roine är professor vid Handelshögskolan i Stockholm och hans forskning handlar framför allt om inkomst- och förmöghetsfördelningens utveckling och förklarings-faktorer.

Anna Seim är docent vid Stockholms universitet och t.f. prefekt vid den nationalekonomiska institutionen. Hennes forskning handlar bl.a. om betydelsen av formerna för löneförhandlingar och samspel mellan finans- och penningpolitik.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.