Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Inspelning från webbinarium om Svensk finanspolitik 2020

20 maj 2020

Nu finns inspelningen av vår konferens om Svensk finanspolitik 2020 den 14 maj upplagd tillsammans med bilder från presentationerna.

Webbinarium Svensk finanspolitik 2020, 14 maj 2020