Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Inspelning från konferensen om bostadspolitiken

19 juni 2019

Nu finns inspelningen av vår konferens om bostadspolitiken den 13 juni upplagd tillsammans med bilder från presentationerna.

Konferens om bostadspolitiken, 13 juni 2019