Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Inbjudan till konferens om underlagsrapporter

11 juni 2014

Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. För att stimulera till diskussion kring rapporterna anordnar rådet en konferens där underlagsrapporterna diskuteras.

Följande underlagsrapporter presenteras onsdagen den 11 juni:

Dirk Niepelt: Financial Policy Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Niklas Bengtsson, Per-Anders Edin och Bertil Holmlund: Löner, sysselsättning och inkomster - ökar klyftorna i Sverige? Pdf, 810.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlagsrapporterna kommenteras av Per Krusell (professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet), Stefan Fölster (adjungerad professor och chef för Reforminstitutet) och Irene Wennemo (fil. dr. i sociologi och ledarskribent för Aftonbladet).

Se inbjudan Pdf, 64.7 kB, öppnas i nytt fönster. för detaljer och anmälan.