Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Inbjudan till konferens om Studier i finanspolitik

10 juni 2013

Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. För att stimulera till diskussion kring rapporterna anordnar rådet en konferens där underlagsrapporterna diskuteras.

Följande underlagsrapporter presenteras måndagen den 10 juni:

Reforming Sweden's budgetary institutions — Background, design and experiences Pdf, 732.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Per Molander och Jörgen Holmquist)

Systemfel i transportsektorn Pdf, 536.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Jan-Eric Nilsson)

The Swedish housing market: Trends and risks Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Peter Birch Sørensen)

Underlagsrapporterna kommenteras av Erik Åsbrink, finansminister 1996—1999, Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet, och Peter Englund, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Se inbjudan Pdf, 136.5 kB, öppnas i nytt fönster. för detaljer och anmälan.