Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

IMF vill stärka Finanspolitiska rådets roll


IMF skickar årligen en delegation till Sverige för att utvärdera den svenska ekonomiska politiken. Detta kallas artikel IV-konsultation och avslutas med ett uttalande om den svenska ekonomin. I 2010 års uttalande framgår bland annat att IMF vill stärka Finanspolitiska rådets roll:

"As the current framework—targeting a surplus of 1 percent of GDP across the cycle, supported by medium-term expenditure ceilings—remains well suited for Sweden, the critical element in any changes will be to reinforce the central role of the Swedish Fiscal Policy Council in assessing compliance with the rules."

Läs hela uttalandet

Uppdatering: Nu finns den kompletta rapporten tillgänglig. Läs rapporten