Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

IMF förordar resursförstärkning för rådet


IMF skickar årligen en delegation till Sverige för att utvärdera den svenska ekonomiska politiken. Detta kallas artikel IV-konsultation och avslutas med ett uttalande om den svenska ekonomin. I 2011 års uttalande framgår bland annat att IMF anser att rådet borde få större resurser och att det bör flyttas under riksdagen:

"Alongside, the Fiscal Policy Council remains a key element of the fiscal framework. To build on its successes and in formal recognition of its watchdog role, we suggest that it could be made directly accountable to Parliament, that its resourcing should be enhanced, and that, building on the recent review by the authorities, its mandate could be even more narrowly focused on medium-term fiscal sustainability."

Läs hela uttalandet