Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Göran Hjelm utsedd av regeringen till ny chef för myndigheten

28 augusti 2020

Regeringen har utsett Göran Hjelm till ny kanslichef. Hjelm är ekonomie doktor från Lunds universitet, och har tidigare arbetat som bl.a. forskningschef och chef för offentliga finanser, prisbildning och arbetsmarknad vid Konjunkturinstitutet samt varit utredningssekreterare i Riksbankskommittén (SOU 2019:46). Hjelm tillträder den 15 september 2020 och hans förordnande gäller till slutet av september 2026.

Regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.