Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Förtydligande om DN-artikel

3 november 2014

Finanspolitiska rådet har i sin rapport 2013 diskuterat statsfinansiella konsekvenser av klimatförändringarna.

"Min forskning på Stockholms Universitet handlar om ekonomiska styrmedel i klimatpolitiken. Resultaten från forskningen sammanfattades i en artikel på DN Debatt den 2 november. Finanspolitiska rådet har dock inte diskuterat dessa frågor. De åsikter och slutsatser som jag för fram där är mina egna", förtydligar John Hassler.

DN-artikeln Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svensk finanspolitik 2013 (klimatfrågan behandlas i kapitel 6) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.