Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finansutskottets öppna utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport 2013

21 maj 2013

Finansutskottet höll en utfrågning med anledning av rådets rapport 2013. Rådets ordförande Lars Jonung och Anders Björklund presenterade rapporten, som kommenterades av Stefan Gerlach, vice centralbankschef på Irlands centralbank, och finansminister Anders Borg. Utfrågningen avslutades med frågor från Finansutskottets ledamöter.

Rådets presentation Pdf, 588.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Anders Borgs presentation Pdf, 250.8 kB, öppnas i nytt fönster.