Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finansutskottets öppna utfrågning om Finanspolitiska Rådets rapport 2012

24 maj 2012

Finansutskottet höll i maj en öppen utfrågning om Finanspolitiska Rådets rapport för 2012. Utfrågningen inleddes med en presentation av årets rapport av rådets ordförande Lars Jonung, följt av kommentarer och diskussion med bl.a. Jørgen Elmeskov, vice chefsekonom OECD, Lena Granqvist, ekonom SACO, Anders Borg, finansminister, samt Anna Kinberg Batra, finansutskottets ordförande.

Lars Jonungs presentation Pdf, 175.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.