Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiskt råd i Norge


14 april 2011

I Samband med diskussioner om att inrätta ett finanspolitiskt råd i Norge höll Lars Calmfors en presentation om det svenska rådets verksamhet för Finanskomiteen i det norska Stortinget.

Bilder Pdf, 240.4 kB, öppnas i nytt fönster.