Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska rådet uppmärksammat utomlands


6 maj 2011

Den internationella trenden att inrätta självständiga finanspolitiska institutioner fortsätter. Nu senast i  Portugal, Slovakien och Irland där det svenska Finanspolitiska rådet har uppmärksammats.

Lars Calmfors har intervjuats i portugisisk och slovakisk press.

Slovakisk intervju Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (på slovakiska) Slovakisk intervju Pdf, 350.3 kB, öppnas i nytt fönster. (på engelska)

Portugisisk intervju (på portugisiska) Pdf, 448.5 kB, öppnas i nytt fönster.  Portugisisk intervju (på engelska) Pdf, 55.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Lars Jonung kommer att delta i ett seminarium om finanspolitiska råd i Dublin 30 maj.