Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska rådets seminarium om kriser

11 mars 2016

Att försöka se runt hörnet

Finanspolitiska rådet anordnade ett seminarium om ekonomiska kriser och krishantering. Vid seminariet medverkade Ingemar Mundebo, Rolf Wirtén, Bo Lundgren, Bosse Ringholm, Pär Nuder och Anders Borg. Seminariet leddes av Karin Pettersson och Ulrica Schenström.

Följande två frågor diskuterades:

Går det att förutse en kris?

Hur kan man förbereda sig inför en kris?

Seminariet går att ses i sin helhet på Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Finansministrar

Rolf Wirtén, budgetminister 1980-81

Ingmar Mundebo, budgetminister 1976-1980

Bo Lundgren, skatteminister 1991-1994

Bosse Ringholm finansminister 1999-2004

Per Nuder, finansminister 2004-2006

Ander Borg, finansminister 2006-2014.

Finansministrar

 Ulrica Schenström och Karin Pettersson