Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska rådets rapport på engelska

5 september 2013

2013 års rapport finns nu på engelska. I rapporten analyseras bland annat överskottsmålet, regeringens prognoser, jobbskatteavdragets fördelningseffekter, bostadsmarknaden, bolagsskattesänkningen och klimatfrågan.

Swedish Fiscal Policy 2013 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Summary Pdf, 71.5 kB, öppnas i nytt fönster.