Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska rådet söker forskningsassistent

2018-11-06

Det finns nu en ledig tjänst att söka vid rådets kansli. Mer information om tjänsten och hur ansökan går till hittar du i länken nedan:

Forskningsassistent vid Finanspolitiska rådet Öppnas i nytt fönster.