Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska rådets konferens om Svensk finanspolitik 2022

20 maj 2022

Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2022 publiceras den 16 maj. I samband med detta anordnade rådet en konferens fredagen den 20 maj.

Rapporten kommenteras av Ola Alterå (kanslichef på Klimatpolitiska rådet), Susanne Ackum (dekan vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet) och Lars Calmfors (professor och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning).

Konferensen kan ses här.